NGHỆ TĨNH SHOP

Mail: nghetinhquan37@gmail.com
Sđt 070.4498.5025
Fb: https://www.facebook.com/nghetinhquan37

Số Tài Khoản : UFJ銀行: 0658391 CHI NHÁNH: 南浦和 ( ミナミ ) (ファム ティ ユン)